14 September 2013

Initipati Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera Oleh PM @NajibRazak
Berikut ialah intipati Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Universiti Teknologi MARA hari ini.


MENDAYA MODAL INSAN BUMIPUTERA

-        Memperbanyakkan program latihan peningkatan kemahiran
-        Mempergiatkan program latihan semula (reskilling)
-        Mempergiatkan Skim Latihan 1Malaysia, Program Kebolehpasaran Graduan dan Program Peneraju Skil
-        Memperluaskan Program Pendidikan Lepasan Ijazah melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, MARA dan agensi berkaitan
-        Memperluaskan Program Peneraju Profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)


MEMANTAPKAN PEMILIKAN EKUITI BUMIPUTERA DALAM SEKTOR KORPORAT

-        Mentransformasikan program Skim Jejak Jaya Bumiputera (SJJB) melalui Ekuiti Nasional Bhd (EKUINAS)


MEMPERKUKUH PEMILIKAN ASET BUKAN KEWANGAN BUMIPUTERA

-        Memperkemaskan Yayasan Wakaf Malaysia
-        Memperkukuhkan peranan institusi-institusi hartanah seperti Pelaburan Hartanah Bhd (AHB), Majlis Amanah Rakyat (Mara) dan Perbadanan Usahawasan Nasional Bhd (PUNB) bagi membangun dan memperoleh hartanah komersil dan industri.
-        Memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik kepada bumiputera melalui Syarikat Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) dan Syarikat Perumahan Negara Bhd (SPNB) dengan kerajaan negeri
-        Perkukuhkan UDA Corporation untuk membangunkan hartanah
-        Syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang terlibat dalam pembangunan hartanah memberi penekanan kepada pembangunan hartanah bumiputera


MEMPERHEBATKAN KEUSAHAWAN DAN PERNIAGAAN BUMIPUTERA

-        Memperkuatkan peranan agensi pembangunan usahawan bumiputera seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, TEKUN Nasional, MARA dan PUNB
-        Menambah pembiayaan pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak RM300 juta
-        Menambah pembiayaan pinjaman kepada TEKUN Nasional sebanyak RM700 juta
-        Mengarahkan kementerian dan agensi mengukuhkan Program Pembangunan Vendor (VDP)
-        Memastikan jangka masa kontrak dan konsesi vendor disesuai dengan tempoh bayar balik pinjaman bank
-        Melonjakkan program VDP di bawah Petronas, Tenaga Nasional Bhd (TNB), Telekom Malaysia (TM), Axiata dan United Engineers Malaysia Bhd (UEM)
-        Ketua Pegawai Eksekutif GLC menetapkan sasaran penyertaan bumiputera sebagai Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
-        Program VDP Petronas RM20 bilion setahun dan 22 skop kerja untuk bumiputera
-        GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC) menerajui usaha mewujudkan konsortium syarikat bumiputera dalam sektor rangkaian pembekalan
-        Mempergiatkan program penswastaan perkhidmatan kerajaan secara terpilih
-        Memperluaskan dasar 'carve-out’ untuk projek-projek besar di bawah kementerian, GLC dan GLIC. (Dasar ’carve-out’ berjaya dilakukan dalam projek MRT dimana sebanyak 47 peratus atau RM9 bilion dianugerahkan kepada syarikat bumiputera terpilih secara meritokrasi)
-        Membina satu komuniti baru entrepreneur bumiputera
-        Memperkenalkan Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB)


MEMANTAPKAN EKOSISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

-        Mewujudkan ekosistem penyampaian perkhidmatan yang cekap, komprehensif dan konstruktif - Mewujudkan Unit Pembangunan Bumiputera (UPB) di semua kementerian
-        Meningkatkan enrolmen pelajar Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada 250,000 menjelang 2020
-        Menubuhkan beberapa kampus baru UiTM
-        Menubuhkan dana pendidikan MARA berjumlah RM1 bilion
-        Membestarikan Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
-        Meletakkan Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) dan SUPERB di bawah TERAJU
-        Menubuhkan Majlis Ekonomi Bumiputera (MEB) menggantikan Majlis Tindakan Agenda Bumiputera
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...